Executive Search.

Behovsanalys

 • Förståelse för företagets verksamhet, kultur och värderingar
 • Diskutera utmaningar och uppsatta mål
 • Kunskap om aktuellt behov, diskutera kompetensprofil
 • Prata om vilka kandidater vi vill attrahera
 • Överenskommelse om tidsplan och löpande kommunikation

Uppdragsbeskrivning

 • Sammanställning av information från analysmötet
 • Ett dokument som beskriver företag och tjänst på ett attraktivt sätt
 • Uppdragsbeskrivningen används vid intervjuerna

Research

 • Metodisk och strukturerad kartläggning av marknaden för att identifiera de bästa kandidaterna
 • Vi sammanställer en sk ”longlist”
 • Vårt nätverk aktiveras
 • Annonsering på vår hemsida, i sociala medier och/eller på externa jobbsiter

Headhunting

 • En första kontakt tas och utvalda kandidater uppvaktas
 • Avstämning kring intresse för nya utmaningar, matchning mot aktuell kravprofil samt motivation för tjänsten
 • En intervju bokas där vi på ett professionellt sätt presenterar både företag och tjänst för att väcka intresse

Intervjuer och urval

 • Intervjuer hos oss på Select
 • Presentation av kandidater, urval och diskussion kring slutkandidater
 • Kandidater presenteras där vi motiverar våra val
 • Intervjuer hos kund

Utvärdering och beslut

 • Tester och djupintervjuer med finalisterna
 • Genomgång av tester
 • Slutintervjuer hos kund
 • Referenstagning
 • Beslut och anställning

Uppföljning för långsiktighet

 • Kontinuerlig dialog med både kandidat och kund
 • Uppföljning och utvärdering efter tre, sex och tolv månader
 • Sex alternativt tolv månaders garanti

Vill du bli kontaktad? Lämna namn & nr så hör vi av oss!