9. Referenstagning och bakgrundskontroll

Det här är sista pusselbiten i arbetet att få fram värdefull information om kandidaten. Vår referenstagning är strukturerad och noggrann. Vi pratar med minst 2 personer som känner kandidaten väl – en fd chef och en kollega alternativt medarbetare. Vi anpassar våra frågor efter respektive tjänst och vi säkerställer information som framkommit under djupintervju och teståterkoppling. Här får vi svar på eventuella frågetecken och får förhoppningsvis bekräftat den bild vi fått under processen. Som rekryterande chef får du är med dig värdefull information – vi återkopplar både muntligt och skriftligt.

Tips!
Här är det bra att fundera över eventuella frågetecken. Detta är ett utmärkt tillfälle att ställa specifika frågor till personer som jobbat nära kandidaten under flera år. Det är bra att ställa liknande frågor till både kandidat och referent.