7. Personlighets- och/eller färdighetstest av slutkandidater

Vi på Select är licensierade i olika testverktyg, så som personlighets- och färdighetstester via Assessio (MAP, Mint och Matrigma), Masters (MPA) och PulsAnalys (baserad på DiSC-teorin). Vi erbjuder olika tester som en del i rekryteringsprocessen för att säkerställa att personer anställs tack vare sin personlighet, kompetens och prestation.

Tips!
Tänk igenom vilka personliga egenskaper som skulle komplettera gruppen. Olikheter bidrar! Vad saknas idag? Ett personlighetstest är ett utmärkt sätt att lära känna kandidaten ännu bättre i processen. Som rekryterande chef får du då med dig ett bra underlag inför kommande utvecklingssamtal.