10. Beslut och anställning

Vi som rekryterare finns med under hela processen och agerar bollplank till både kandidat och er som uppdragsgivare. Det är ett stort beslut för bägge parter och vi vill självklart säkerställa att det blir rätt. Vi är med och förmedlar förväntan kring anställningsvillkor och lyfter andra frågor som kan dyka upp innan bägge parter signerar avtalet.

Tips!
Tänk till kring och förbered dig väl när du sätter ihop ett förslag till anställningsavtal. Vi är sällan delaktiga i en löneförhandling men har under processen gång redan diskuterat förväntansnivåer med bägge parter. Prata kring önskat startdatum och se till att redan nu avsätta tid och planera för en introduktion.