6. Intervju hos uppdragsgivaren

När kandidaterna kommer till er som uppdragsgivare har de av oss fått mycket fakta och kunskap kring både bolag och tjänst. Vi har väckt deras intresse men det behövs fortfarande viss införsäljning – här är vår kompetens och erfarenhet av stor vikt. Först efter detta möte har kandidaten fått hela bilden av bolag, tjänst och rekryterande chef. Vi sitter gärna med på detta möte för att kunna vara ett seriöst och tryggt bollplank för bägge parter under hela processen. Vi ska ju landa i rätt person på rätt plats.

Tips!
Här är det viktigt att kandidaten får hela bilden kring företagskultur, värderingar, ledarskap, målbilder mm. Man lyfter frågor kring förväntningar, utveckling mm. Det är väldigt viktigt att man som rekryterande chef eller HR-representant är väl förberedd och tänker till kring vad man vill lyfta fram.