11. Uppföljning för långsiktighet

Långsiktiga rekryteringar är viktiga för oss – vi lever av våra nöjda kunder! En nöjd kund ger oss förtroendet att fortsätta vårt samarbete. Vi följer upp med både kandidat och rekryterande chef kring vårt samarbete. Vi vill veta om det finns något vi kan utveckla och förbättra. Vi lämnar garanti på våra processer och har en kontinuerlig dialog med bägge parter. Vi gör uppföljningar för att säkerställa att bägge parter är nöjda och trivs med varandra.

Tips!
En välplanerad introduktion är viktig för att er nya medarbetare ska få en bra start. Lägg en detaljerad plan för de första veckorna. Låt personen lära känna kollegor på olika avdelningar, bygga sitt kontaktnät och lära känna organisationen.