2. Research och kartläggning

Här startar ett gediget detektivarbete som resulterar i att vi lyckas identifiera och attrahera rätt kandidater. Det är här vår fingertoppskänsla kommer in. Vi kartlägger alla tänkbara sökvägar med utgångspunkt i den behovsanalys som vi tar fram tillsammans med dig som kund.

Vi jobbar metodiskt och strukturerat för att göra en kartläggning av marknaden och identifiera de mest lämpade kandidaterna. Dessa personer har troligtvis ett bra jobb idag i samma bransch eller i närliggande bransch. Kartläggningen mynnar ut i en ”long list” där vi sammanställer potentiella kandidater i ett av marknadens vassaste rekryteringssystem.

Vi har ett samarbetsavtal med LinkedIn och använder searchverktyget Recruiter Professional Services för att optimera möjlighet att hitta rätt kandidater.

Tips!
Tänk igenom var du tror att kandidaterna finns idag – på vilka företag? I vilka befattningar? Har ni själva tips på personer? Utgå ifrån vad som gör ert företag till en attraktiv arbetsplats och vad som gör tjänsten attraktiv för personen vi söker. Vad har ni för konkurrensfördelar?