8. Djupintervju och teståterkoppling

I detta djupare samtal får vi som rekryterare möjlighet att ytterligare säkerställa matchning kring personlighet, kompetens och prestation. Teståterkopplingen ligger till grund för en intervju med frågor kring både situation och beteende. Vi lär känna kandidaten väl och blir en professionell partner i processen. Detta djupgående samtal säkerställer att det blir rätt person på rätt plats. På lång sikt. Som uppdragsgivare får ni återkoppling både muntligt och skriftligt.

Tips!
Här är det bra att ställa frågor som är baserade på en företagsanalys. Förbered situationsanpassade frågor baserade på en arbetssituation – ”vad skulle du göra om..?” Förbered också frågor som är mer  beteendebaserade där man refererar till hur man agerar i en situation – ”kan du beskriva när du..?”