1. Uppstart och analysmöte

Här lägger vi tillsammans grunden för en lyckad rekrytering. En rekrytering är en av de större investeringar du som arbetsgivare gör och då det viktigt att den fyller sitt syfte, därför vågar vi ifrågasätta och utmana. Vad är faktiskt need to have respektive nice to have?

Vi skapar en förståelse för verksamheten, branschen och företagets såväl kultur som värderingar. Det är även här vi får en gedigen inblick i arbetsbeskrivningen och den kravprofil som ni har för tjänsten.Det är avgörande att uppdragsbeskrivningen överensstämmer både vad ni efterfrågar och har möjlighet att erbjuda kandidaten. Vi vill säkerställa att vi hittar rätt person till rätt plats. En person som dessutom stannar länge.

Tips!
Tänk noga igenom profilen ni söker innan ni påbörjar rekryteringsprocessen. Vilka egenskaper eller kanske kompetenser skulle komplettera gruppen allra mest? Vilka kandidater vill ni attrahera? Vad kan göra kandidater tveksamma till denna tjänst?