Tester.

Vi på Select erbjuder tester för att säkerställa att personer anställs tack vare sin personlighet, kompetens och prestation. Vi använder Masters tester. De bedriver verksamhet i hela Europa, deras tester finns på över 20 språk och omfattar normer för ett stort antal länder.

MPA

Masters personlighetstest MPA är idag ett av marknadens mest använda och det är granskat av DNV, BPS och STP. Rekryteringar blir mer professionella med MPA, både affärsmässigt och etiskt.

Med  MPA kan vi:

 • Hitta rätt personlighet för en specifik roll
 • Se kandidatens styrkor och utvecklingsområden i förhållande till rollen
 • Identifiera personligheter som bidrar till att företagets mål uppnås och företagets kultur stärks
 • Se vilka personliga egenskaper som är gemensamma för era framgångsrika medarbetare
 • Identifiera risker för konflikter i grupper

MPA innehåller:

 • 9 grundläggande egenskaper
 • 28 kompletterande egenskaper
 • 8 teamroller
 • Kravprofilsunderlag (Kriterier)
 • 22 olika formulärsspråk
 • Svensk norm om 32 652 personer
 • 18 olika normer
 • En mängd standardrapporter t ex kandidatspecifika intervjuguider och chefsrapporter

EASI utvecklingstest

EASI är nästa generations typologitest som beskriver såväl beteende som motivation på individ- och gruppnivå. Utvecklingstestet EASI är konstruerat för att få företag att snabbt förstå vad som behövs förbättras och hurde ska göra det. Med EASI kan ni öka motivationen hos medarbetarna genom att de bättre förstår sina utvecklingsområden, vad som motiverar dem och hurde kan fortsätta utvecklas. Ni får möjlighet att identifiera framgångsrika kommunikationsstilar så att gruppen fungerar bättre. EASI kan helt enkelt göra det både enklare och roligare att jobba i erorganisation.

EASI visar:

 • Vad som motiverar respektive medarbetare
 • Vilket beteende som finns i gruppen
 • Styrkor och fallgropar
 • Vilken kommunikationsstil som är mest framgångsrik

EASI innehåller:

 • Typologitest som mäter motivation
 • Typologitest som mäter beteende
 • Gapanalys
 • Självförklarande och anpassade rapporter för olika syften och mottagare

Vill du bli kontaktad? Lämna namn & nr så hör vi av oss!