Testverktyg.

Vi på Select är licensierade i olika testverktyg, så som personlighets- och färdighetstester via ASSESSIO och MASTERS. Vi erbjuder olika tester som en del i rekryteringsprocessen för att säkerställa att personer anställs tack vare sin personlighet, kompetens och prestation – efter en objektiv urvalsprocess!

MPA

Masters personlighetstest MPA är idag ett av marknadens mest använda och det är granskat av DNV, BPS och STP. Rekryteringar blir mer professionella med MPA, både affärsmässigt och etiskt. De bedriver verksamhet i hela Europa, deras tester finns på över 20 språk och omfattar normer för ett stort antal länder.

Med  MPA kan vi:

 • Hitta rätt personlighet för en specifik roll
 • Se kandidatens styrkor och utvecklingsområden i förhållande till rollen
 • Identifiera personligheter som bidrar till att företagets mål uppnås och företagets kultur stärks
 • Se vilka personliga egenskaper som är gemensamma för era framgångsrika medarbetare
 • Identifiera risker för konflikter i grupper

MPA innehåller:

 • 9 grundläggande egenskaper
 • 28 kompletterande egenskaper
 • 8 teamroller
 • Kravprofilsunderlag (Kriterier)
 • 22 olika formulärsspråk
 • Svensk norm om 32 652 personer
 • 18 olika normer
 • En mängd standardrapporter t ex kandidatspecifika intervjuguider och chefsrapporter

Ascend by Assessio

Matrigma Classic är ett högkvalitativt arbetspsykologiskt test som mäter generell begåvning i syfte att predicera arbetsprestation. Generell begåvning omfattar bl a en persons logiska slutledningsförmåga, kritiskt tänkande och förmågan att ta in ny information. Dessa komponenter utgör grunden för en effektiv problemlösning och är alltmer kritiska i en föränderlig arbetsmiljö. Att använda Matrigma i urvalssammanhang ger tydliga vinster i form av ökad prestationspotential. Generell begåvning är dessutom svårt att identifiera med konventinella medel t.ex. genom CV granskning, referenser eller en intervju.

”Över hundra år av forskning har bekräftat att generell begåvning är den mest pålitliga och universella prediktorn för arbetsprestation”

MAP är ett personlighetsformulär som kartlägger kritiska beteenden för arbetslivet och som används vid urval och utveckling av personal. MAP predicerar arbetsrelaterade beteenden och utfall – bl a arbetstillfredsställelse, ledarskap och säljprestation. Det hjälper dig att identifiera potential och möjliga utvecklingsområden hos en individ, både på chef- och medarbetarnivå, inom en rad olika tillämpningsområden: rekrytering, onboarding, ledarskapsutveckling och karriärcoachning. MAP ger dig ett objektivt och standardiserat beslutsunderlag för urval och förser dig med information som är av avgörande betydelse för en individs potential att prestera i arbetet. Denna information har dessutom visat sig vara svår att inhämta via konventionella metoder som intervjuer, CV och referenser.

” MAP är baserat på den s k Femfaktormodellen, den mest robusta och empiriskt understödda modellen för att beskriva personlighet”

Vill du bli kontaktad? Lämna namn & nr så hör vi av oss!