Ascend by Assessio

Genom Ascend by Assessios personlighet- och färdighetstest har vi verktyg att bedöma personer på bredden och djupet. Vi är licensierade i verktygen MAP och Matrigma. Läs mer hos vår leverantör Assessio

MAP – är ett test som har kapaciteten att både ge en utförlig beskrivning av personligheten och bedöma lämpligheten för vissa roller i arbetslivet generellt eller i en specifik organisation. Testet kan också få fram en djupgående bedömning av testpersonens ledarskapspotential.

Matrigma – är ett begåvningstest som ger värdefull information om en persons förmåga att lösa komplexa problem. Centralt för den generella begåvning som mäts med Matrigma är förmågan att finna nya vägar att lösa en arbetsuppgift. När en person inte kan förlita sig på tidigare kunskap och erfarenhet krävs gott omdöme och god kognitiv förmåga för att kunna lösa nya problem, planera och dra logiska slutsatser. Att testa en kandidats problemlösningsförmåga är ett effektivt sätt att kunna förutspå framgång i arbetet.