Person Profil Index (PPI) baserad på DiSC-teorin

Med PPI mäter vi en persons beteende och hur personen prioriterar i olika situationer. Genom denna process framträder i vilka roller personen är som mest bekväm och därmed kommer passa och trivas bäst i. Områden där PPI används på ett effektivt sätt är inom personlig utveckling, ledarskap, kommunikation, grupp- och teamutveckling, säljutveckling och utvecklingssamtal.

Våra personligheter kan enligt DiSC-teorin delas upp i färger. Varje färg representerar vissa bestämda karaktärsdrag. Förstår du dessa kommer det hjälpa dig att förstå hur andra uppfattar dig och också hjälpa dig att interagera med en person som är olik dig själv.

Validiteten hos DiSC beräknas ligga på 87,2 procents igenkänning. Läs mer hos vår leverantör Pulsanalys

Hur går PPI till?
  • Du svarar på 25 olika påståenden
  • Profilen tar ca 10–12 minuter att genomföra
  • Frågorna besvaras enligt spontanmetoden
  • Svaren är tvingande
  • Vi använder ett helt neutralt språk och det finns inga bra eller dåliga profiler
  • Skattningen utmynnar i en graf som visar hur individen ser sig själv