Söker ni inte längre efter ”Superman/woman”?

2022-03-11

Grattis till er! Då har ni kommit långt och på god väg att skapa en attraktiv arbetsplats. En arbetsplats som lockar till sig bra medarbetare som vill vara med på er resa.

De flesta rekryterande chefer säger: ”Ja, MEN det viktigaste är ju att vi får in rätt person”. När det väl kommer till kritan är min erfarenhet att man inte vågar anställa en person som avviker lite från ”önskelistan” över utbildning och erfarenheter.

Tänk till kring vad som verkligen är viktigt. Att gå från mindset ”Need-to-have” till ”Nice-to-have” ger ringar på vattnet. Det signalerar till marknaden att ni är ett inkluderande företag som vill satsa på medarbetare med rätt motivation och engagemang. Att ni är ett bolag med moderna ledare som ser möjligheter i stället för hinder.

Några tips på vägen:

Särskilj krav från meriterande saker.

  • Överväg om ni kan slopa ett utbildningskrav. Många jobb kräver gymnasie- eller högskolekompetens, men inte alla. Kanske kan en person med rätt erfarenhet eller en annan utbildning göra jobbet lika bra? Vad är meriterande och vad är krav? Har ni svårt att hitta utbildad personal inom er bransch? Kräver rollen särskilda certifikat och licenser? Kan ni bekosta en utbildning till någon som inte har dessa. Hur värderar ni utbildningar och kompetenser från andra länder?
  • Yrkeserfarenhet – kräver jobbet erfarenhet från en viss bransch eller av vissa arbetsuppgifter och hur länge i så fall? Förtydliga vad som är absoluta krav, vad som är meriterande och vad som bara är bra att ha.
  • Särskilda krav – finns särskilda språkkrav? Har ni kunder som kommunicerar på andra språk än svenska? Tänk på att språkkraven ska vara kopplade till de arbetsuppgifter som ska utföras. Behöver man körkort? Några specifika IT-kunskaper? Kan ni bekosta ev utbildning?

Läs mer om vikten av att skapa en bra och genomarbetad kravprofil, ta del av mina tips här

Varmt välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter här

Med vänlig hälsning

Marie Bubach

Dela sidan:

Tillbaka