Kompetens i dag och i morgon

2020-08-12

Kompetensförsörjning. Ett ganska tråkigt ord tycker jag. Men innebörden och att ha fokus inom området är mer aktuellt än någonsin i dessa tider. Förändring och utveckling sker i så otroligt snabb takt idag. Troligtvis ännu snabbare i morgon. Det kräver flexibla organisationer med god förmåga att snabbt anpassa sig. För att nå framgång. Uppnå mål.

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens kommer mer och mer påverka möjligheterna att nå framgång. Att stå sig i den tuffa konkurrensen. Att vara en attraktiv arbetsgivare, locka till sig de bästa och att få dem att stanna länge är nyckeln till framgång.

För att kunna möta framtiden och de krav och förväntningar som medarbetarna ställer tror jag kompetensförsörjning måste lyftas i alla organisationer, både stora och små. Till en strategisk nivå. Det behöver vara starkt kopplat till verksamhetens mål och visioner. Kopplat till affärsplaner och budget. Ska man lyckas är det har är en fråga för ledningen, inte bara något man lägger på en HR-person. Ta tag i det så snart som möjligt! Ta gärna in extern hjälp för att komma i gång.

Jag har jobbat med rekrytering, search, headhunting i drygt 20 år. Drivit egen verksamhet i snart 12 år. Har jobbat med bolag i alla storlekar och i många olika branscher. Fått mycket god inblick i många organisationer. Har lärt mig oerhört mycket under dessa år och sett vilka utmaningar man oftast ställs inför som arbetsgivare.

Jag har alltid haft en coachande roll i mina uppdrag och stöttat både rekryterande chefer och kandidater. Jag kommer fortsätta jobba med search och headhunting av ledare men kommer också finnas tillgänglig i en mer konsultativ och rådgivande roll. Gärna mot mindre och medelstora verksamheter i tillväxt som vill nå framgång och satsa på kompetensförsörjning.

Välkommen att höra av dig!

Dela sidan:

Tillbaka