Hur viktig är kravprofilen i rekryteringsprocessen?

2020-02-10

Ofta uppstår ett rekryteringsbehov akut, vilket gör att vi vill dra igång processen så fort som möjligt. Kanske lägger vi då ut samma platsannons som användes vid förra rekryteringen eller så tar vi hjälp av en konsult som snabbt skriver ner kraven på en post-it-lapp.

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät så misslyckas mer än vart fjärde rekryteringsförsök. Flera faktorer spelar in, bland annat att företagen inte har gjort en tydlig behovsanalys innan påbörjad rekrytering. Kravprofilen är utgångspunkten för alla delar av processen och grunden för en lyckad rekrytering. Det är viktigt att börja med att göra en analys av de krav, behov och önskemål som är relevanta för den lediga tjänsten.

Det är alltså många frågor som är bra att besvara innan vi lägger ut platsannonsen eller searchar efter rätt kandidat och här kommer några tips som kan vara värda att tänka lite extra på vid skapandet av kravprofilen. En genomtänkt rekryteringsprocess är dessutom avgörande för att rekrytera fördomsfritt.

Vad är need to have respektive nice to have? Det är bra att fundera över om kraven är relevanta och stämmer överens med verkligheten. Orimliga eller irrelevanta krav kan skrämma bort potentiella kandidater och bidra till att intresset för jobbet minskar.

När vi besvarat samtliga frågor behöver vi också ställa oss frågan varför.

1. Utbildning

 • Kräver rollen någon speciell utbildning?
 • Kan erfarenhet ersätta utbildningskraven?

2. Erfarenhet

 • Krävs några tidigare erfarenheter?
 • Hur lång erfarenhet krävs (och ska vi välja bort kandidater som inte har så lång erfarenhet)?
 • Måste personen ha erfarenhet från en specifik bransch?
 • Krävs erfarenhet av internationellt arbete?
 • Krävs erfarenhet från specifika system eller program?
 • Vilken kompetens skulle komplettera företaget allra mest?

3. Egenskaper

 • Vilka egenskaper är en förutsättning för att lyckas i rollen?
 • Vilka personliga drivkrafter bör kandidaten ha för att lyckas i rollen?
 • Eftersöks några speciella egenskaper för att komplettera/utmana teamet?
 • Personliga värderingar och drivkrafter som matchar organisationen?

4. Potential

 • Hur kan personen utvecklas inom organisationen?
 • Kan vissa erfarenheter ersättas av potential att bli framgångsrik i rollen?

5. Övriga faktorer

 • Krävs att personen är på kontoret varje dag?
 • Krav om resande i tjänsten?
Dela sidan:

Tillbaka