4 tips inför er rekrytering

2021-11-02

Närvaro i sociala medier är viktigt vid rekrytering. Men det är fortfarande få företag som strategiskt använder de olika kanalerna till sin fulla potential. Man har inte en genomtänkt och tydlig plan kring närvaro för att nå sina mål och syfte.

Många företag satsar på att bygga en hållbar företagskultur. Men hur förmedlar man kulturen till sin omvärld? I syfte att attrahera rätt.

Här kommer några tips:

1. Välj rätt framtoning i de olika kanalerna

På Instagram och Facebook har ni som arbetsgivare möjlighet att hålla tonen personlig och verklig. Ni kan få befintliga medarbetare att känna sig delaktiga och samtidigt nå ut till potentiella kandidater på ett personligt sätt.

Här är det bra att publicera bilder på hur det är att arbeta på bolaget, hur företagskulturen är och hur arbetsmiljön ser ut. Visa omvärlden hur ni jobbar för att få medarbetare att trivas och må bra.

Här har ni chansen att sälja in er som företag på ett levande, verkligt och personligt sätt. Både Instagram och Facebook är utmärkta plattformar för att skapa förtroendet hos era framtida talanger.

På LinkedIn kan man absolut också vara personlig men där tycker jag man bör hålla en lite mer professionell ton. Ni kan absolut skriva artiklar, publicera inlägg och posta filmer som alla visa hur det är att arbeta på ert företag. Här tycker jag dock att det bör vara mer kopplat till verksamheten och er business.

2.  Använd #Hashtags

Hashtags använder ni för att hjälpa till att kategorisera era bilder/inlägg och för att personer, kandidater ska ha lättare att hitta till er genom gemensamma nämnare och intressen. Blir man som bolag duktig på hashtags så når man lättare och tydligare ut till sin målgrupp.

Välj era #hashtags med omsorg. Se till att de är specifika, igenkänningsbara och att ni är konsekventa i ert flöde.

  • Bestäm en till två #hashtags som ni alltid använder till era bilder, företagsspecifika (igenkänningsbara och konsekventa)
  • Bestäm en till två #hashtags per kategori av bild (beroende på vad ni vill förmedla), se till att inte ha för många kategorier av bilder. Då blir det enkelt, igenkänningsbart och konsekvent rakt igenom.

På detta vis blir det lättare för era anställda och rätt potentiella kandidat att hitta och följa era bilder. Ni som företag kommer också att tjäna på att ha mindre antal bestämda #hashtags då ni får ett fylligare flöde under just den #hashtaggen.

3. Få medarbetare delaktiga

Era medarbetare är de bästa ambassadörerna. Se till att flödet är roligt så att anställda aktivt följer och engagerar sig genom att gilla och kommentera. Vissa bolag har ett rullande schema och låter sina medarbetare engagera sig och själv ta bilder för att visa hur företaget ser ut ur deras synvinkel.

Oavsett om ni lägger ut ansvar eller inte bör ni uppmana medarbetares  deltagande. På det viset kan ni förmedla en äkta känsla kring hur det är att arbeta hos er.

Viktigt naturligtvis att sätta upp tydliga riktlinjer för vilka sorts bilder som får taggas upp i ert flöde med era utvalda #hashtags. Ni bör ha som mål att ni och era anställda i så stor utsträckning som möjligt faktiskt förmedlar samma budskap.

4. Var kreativa

Era flöden i sociala medier har inte designats för att annonsera ut lediga jobb och för att attrahera kandidater på det traditionella sättet. Därför är det bra att vara kreativ i sättet ni publicerar bilder och skriver texter. Ni vill ju att potentiella kandidater ska bli attraherade av er som arbetsgivare.

Stick ut ur mängden genom att ta engagerande och unika bilder som stämmer väl överens med den verkliga identitet, valda profil ni har och er image utåt. För varje bild ni publicerar ska målet vara att väcka intresset för er valda målgrupp. Ta hjälp av era medarbetare!

Dela sidan:

Tillbaka