Personlig Workshop – @job-agent.

Vi träffas en halvdag, kl 9 -13.

Vi jobbar här med att ge dig insikter om dig själv. Du gör inför vår workshop Ascend by Assessios tester, MAP som är ett personlighetstest och Matrigma som är ett färdighets-/begåvningstest. Verktyg vi använder för att bedöma personer i våra rekryteringsprocesser på bredden och djupet. Läs mer här.

Diskussionen vid återkopplingen av resultatet ligger till grund för vårt arbete i detta steg. Vi pratar utförligt kring din personlighet, kring ditt ledarskap samt lämpligheten för olika roller i arbetslivet.

Vi gör tillsammans en kartläggning

 • Kompetens (kunskaper, färdigheter, erfarenhet)
 • Motivation och drivkrafter
 • Vad söker du för utmaningar? Vad gör tjänsten intressant?
 • Arbetsuppgifter/ansvarsområden
 • Mål
 • Relevanta branscher och roller
 • Vad gör företaget till en attraktiv arbetsplats?
 • Storlek på bolag
 • Ledningsgruppsarbete
 • Företagskultur – vilka miljöer trivs du bäst i?
 • Bolagets vision, affärsidé, värderingar samt mål och strategier.

Paketering av din kompetens
Vi hjälper dig att ”vässa dina verktyg” för att optimera dina möjligheter att få ditt drömjobb. Vi ser till att göra dig så attraktiv som möjligt för bästa matchning.

 • Vi går igenom ditt nuvarande CV.
 • Du får ta del av några CV-mallar. Vi vill att det ska bli komplett, modernt och säljande.
 • Hur presenterar du dig i ett personligt brev? Vad vill du lyfta fram?

Nätverk och sociala medier

 • Vilka nätverk och andra sammanhang kan du verka i?
 • Hur stärker du ditt varumärke på sociala medier?
 • Hur presenterar du dig på Linkedin? Vi ger dig konkreta tips och idéer
 • Hur söker du jobb på Linkedin och hur blir du sökbar?

Testintervju

 • Vi avslutar med att genomföra en skarp testintervju med dig
 • Varför ska vi välja dig för detta drömjobb?
 • Vi återkopplar och ger dig konkreta tips för att lyckas på en intervju

Vi summerar förmiddagen genom att tillsammans lägga en handlingsplan och gör en konkret aktivitetslista.

Pris inklusive tester, fika och lunch: 9 500 SEK