Integrera er kompetensförsörjning

2020-08-26

Arbetet med planering av framtida kompetensbehov behöver förutom att integreras med verksamhetsplanering även integreras med ert budgetarbete. Är ni i tillväxt – tänk till ordentligt!

Jag har jobbat med många företag där man inte tänkt till och gjort detta arbete. Har träffat många som inte vet vad kompetensen i sig kostar att anställa. – Nej så hög lön kan vi inte erbjuda hos oss! Vill man ha in en person med lång erfarenhet så kan det bli mycket dyrare än vad man från början tänkt. Oftast beror det på brist av kompetensen på marknaden och att man från företagets sida inte har förstått vad det gör med löneutvecklingen.

Kopplat till budget är det viktigt att tänka på att man kanske inte heller hittar personen via annonsering och sitt eget kontaktnät. Ska man då ta hjälp av ett rekryteringsbolag som searchar fram kandidater? Det kostar en slant och bra att ha tänkt till på innan man sätter i gång med budgetarbete.

När kunden undrar ”vad kostar det?” ställer jag ofta motfrågan – Hur mycket har ni avsatt i er budget? Ju mer ni avsatt desto mer kan ni ta hjälp med naturligtvis. Finns inte pengarna? Okey, då sätter vi tillsammans upp en plan kring VAD jag kan göra. Det finns mycket i förarbetet jag kan hjälpa till med. Ju bättre förarbete desto större träffsäkerhet tidigt i processen. Och mindre tidsåtgång.

Så gör ett bra förarbete och integrera alla kostnader förknippade med den kompetens ni behöver i kommande budgetarbete!

Varmt välkomna att höra av er om ni vill ha mig som bollplank!

Dela sidan:

Tillbaka