I tillväxt utan HR?

2020-09-28

Tidsbrist är ett stort problem för många mindre bolag. Jag ser det ofta. Ett bolag som växer, behöver rekrytera kontinuerligt för att nå uppsatta mål och samtidigt lägga rekryteringsarbete ovanpå allt det dagliga som ska skötas.

Man har inte hunnit skapa en tydlig strategi kring HUR. Man har inte hunnit skapa en tydlig strategi kring VAD. Man har heller inte hunnit skapa en tydlig strategi kring VAR.

Tidsbrist ställer till det i rekryteringssammanhang. Ingen har området som sin ”core-business”, det är något man gör med vänsterhanden som chef.

Vad kan hända? Vad förlorar man på att inte avsätta tillräckligt med tid? Jag ser ofta att det resulterar i ett otydligt budskap till marknaden vilket kan ge ett oproffsigt intryck. Man kanske därmed inte lyckas attrahera de bästa kandidaterna. Om man trots det får in bra kandidater i processen och det tar för lång tid så tappar så man ofta dessa personer. Om befintliga medarbetare redan går på knäna och det drar ut på tiden så riskerar man att även här att tappa de bästa. Tidsbrist kan också resultera i en dyr felrekrytering.

Så avsätt tid och resurser. Sätt en strategi kring er rekryteringsprocess. Lägg en tydlig plan. Avsätt tid och gärna någon som tar lite övergripande ansvar.

Jag hjälper er gärna och har lång erfarenhet kring HUR-VAD-VAR. Slå en signal om ni vill ta ett möte och använda mig som bollplank!

Dela sidan:

Tillbaka