De med mest engagerad personal vinner!

2020-04-09

Nu finns tid att få det att hända. Att ta er organisation till nästa nivå. Mest engagerad personal vinner! Utveckling, trivsel på arbetsplatsen, en bra kultur och bra ledarskap är avgörande för engagemanget i verksamheten.

Vad har ni för mål, var vill ni vara med er verksamhet om 5 år? Börja med att analysera och kartlägga ert nuläge. Vilka är era största utmaningar idag? Är det att;

  • Attrahera
  • Rekrytera
  • Utveckla
  • Behålla
  • Avveckla

Gör en handlingsplan för ert arbete med det som kallas Talent Management. Vilka delar behöver ni börja med? Vem ska ansvara? När börjar ni?

En stark företagskultur är grunden. Bra värderingar lockar nya medarbetare. Bra värderingar ger resultat och engagemang hos befintliga medarbetare. Det skapar också bättre förutsättningar för avveckling.

För att komma i mål med ert arbete måste någon vara ansvarig och leda förändringsprocessen. En person som är förankrad i ledningen som kan jobba ut i verksamheten.

Här är det som mest effektivt och utvecklande att jobba med ett coachande ledarskap för att få till en bra dialog med både medarbetare och ledare. Har man en trygg och coachande förändringsledare vågar både ledare och medarbetare kliva fram och växa i sina roller.

Lycka till med ert arbete! Varmt välkommen om du behöver hjälp.

Dela sidan:

Tillbaka