Därför ökar intresset för interim management i Sverige

2019-11-25

Vi ser i dag att 5 av 10 mellanstora till stora företag i Sverige någon gång har hyrt in en interimschef. Interim management handlar om att ta in en person på ledningsposition under en kortare tid på grund av ett tillfälligt behov – under pågående rekrytering, vid sjukskrivning, föräldraledighet eller vid en organisationsförändring.

Traditionellt har interimschefen kommit in för att fylla en lucka snabbt. Här ser vi att fler och fler företag även ser det som en bra möjlighet att utveckla företaget och göra förändringar i organisationen.

Varför ökar intresset?

  • Allt går snabbare idag. Ofta får en chef lämna direkt istället för att stanna kvar uppsägningstiden ut när personen ändå är på väg bort. Då plockar man in en interimschef medan man rekryterar en långsiktig efterträdare.
  • Företagen har blivit duktigare på att ta tillvara på möjligheten som det innebär att få in tillfällig kompetens med ett utifrån-perspektiv. De ser att man kan få en helt annan utväxling när det kommer in någon utifrån och ser verksamheten med andra ögon.
  • Man kan ställa högre krav på en interimschef på konsultbasis än om man skulle tillsvidareanställa till samma roll. Det finns ingen smekmånad, en konsult kommer ofta in och levererar direkt.
  • En interimschef kan ofta branschen väldigt väl och ofta kanske vara lite överkvalificerad för positionen för att lyckas bäst. För företag som tar in eninterimschef innebär det att de får möjlighet att ta in kompetens som de hade fått svårare att locka till sig med en tillsvidareanställning.

     

    Hos arbetstagare ser jag att attityden har förändrats jättemycket. För 10–15 år sedan sökte man mer efter trygga anställningar, nu är inställningen till interimsuppdrag betydligt öppnare. För många är det väldigt attraktivt att få jobba målfokuserat i ett uppdrag som är tidsbegränsat och få omväxlingen och utmaning med olika uppdragsgivare.

Dela sidan:

Tillbaka