Coachande headhunting

2019-03-26

Min roll som headhunter har förändrats genom åren.

Det har naturligtvis alltid varit viktigt att bemöta kandidaten professionellt, vara påläst kring både företag och tjänst och få fram om det finns något man saknar i sin nuvarande befattning. Allt som är viktigt för att få en bra match. Det jag upplever är att jag får en mer och mer coachande roll gentemot kandidaterna. Det  är också mycket större fokus på mjuka värden nu än för några år sedan.

När jag började jobba med headhunting 2008 såg arbetsmarknaden annorlunda ut. De senaste åren har det blivit brist inom vissa kompetenser och nu är det mer arbetstagarens marknad. I dag har det blivit en fråga om vad företagen kan erbjuda, snarare än vad den anställda kan erbjuda företaget. Kandidaten väljer arbetsgivare efter helt andra kriterier. Störst fokus på bra ledarskap och företagets värdegrunder.

I mina möten blir mjuka värden fokus. Varje person är olika och värderar saker olika så att som arbetsgivare kunna vara mer flexibel i sitt erbjudande är viktigt. Att matcha rätt person med rätt företag blir en större utmaning för mig och samtidigt gör det min roll mer spännande. Jag får vara mycket mer coachande och känner att min erfarenhet kan tillföra mycket till kandidaten.

Det gäller att snabbt vinna kandidaternas förtroende så de känner sig trygga. Det är ett stort steg att byta jobb och många uppskattar ett bollplank med lång erfarenhet.

Dela sidan:

Tillbaka