Urban Hammarlund, Jernhusen Stadsutveckling

”På Jernhusen Stadsutveckling Göteborg har vi genom åren uppskattat det nära samarbete vi har med Marie och kollegorna på Select. De har stort kontaktnät inom fastighetsbranschen och har en mycket  bra förmåga att sätta sig in i och förstå våra behov. Vi har bl.a. tillsatt flera seniora affärsutvecklare till Region City, en komplex roll som ställer extra höga krav kring kompetens och erfarenhet. Jag uppskattar transparensen i Selects process samt att de fungerar som ett bra bollplank till både mig och kandidaterna fram till anställning.”