Erik Fischer, VD Adapta Fastigheter AB

” Jag tycker Select direkt förstod kravprofilen och vilka utmaningar vi på Adapta står inför. De satte ihop en mycket bra uppdragsbeskrivning, hade bra tempo genom hela processen som mynnade ut i flera riktigt bra kandidater. Jag fick bra stöttning av Marie hela vägen och hon var ett bra bollplank när jag skulle välja en av de två slutkandidaterna. ”