Seniorkonsult – disputerad ekolog

Ecogain • 2019-10-02

Ecogain arbetar med naturfrågor, ekosystem och biologisk mångfald kopplat till våra uppdragsgivares affär. Det speciella med Ecogain är att vi känner oss lika hemmastadda i strategiska frågor på ledningsnivå, som med marknära insatser i fält. Vårt vertikala arbetssätt är en ovanlig approach inom de områden vi arbetar med.

Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder och kan navigera genom de mest komplexa utmaningarna kopplade till markanvändnings- och exploateringsprojekt. Vi är specialiserade på att hitta lösningar som både skapar affärsnytta och driver utvecklingen mot verklig hållbarhet.

Vi söker en expert inom ekologisk restaurering med lång erfarenhet inom ekologisk kompensation. Du kommer jobba som processledare i ett nära samarbete med våra kunder och stötta med att skapa strategier för ett ansvarsfullt förhållningssätt till biologisk mångfald. Du blir rådgivande i att skapa både praktiska och strategiska lösningar. 

Med utgångspunkt i FN:s globala mål 15 för hållbar utveckling hjälper du våra kunder att ta ett samlat grepp om utmaningar kopplade till ansvarsfull markanvändning. I din roll jobbar du ofta mot ledningsgrupper i större företag och mot näringslivets branschorganisationer.

Placeringsort är flexibel.

Vem är du?
Du brinner för att hjälpa våra kunder att bygga stolthet kring sina insatser och att stärka sitt varumärke med utgångspunkt i frågor om naturkapital och biologisk mångfald. Du har ett stort nätverk och håller dig uppdaterad kring utveckling inom dessa frågor, både nationell och internationellt.

Du har stor allmänkunskap och bredd inom både ekologi och tillståndsfrågor samt har god förmåga att vägleda våra kunder i komplicerade projekt.

Du har affärstänk, stort eget driv och god förmåga att som processledare styra människor och verksamheter mot tydliga mål. Du är analytisk i ditt arbete med att identifiera risker och ta fram åtgärder. Du är bra på att skapa logik i komplexa frågor och utmaningar.

Intresserad?
I detta uppdrag samarbetar vi med Select Executive Search. Ansök via www.selectexecutivesearch.se. Har du frågor är du välkommen att kontakta Marie Bubach, 0707–607243 eller Cornelia Gustafsson 0727–299654.

Dela sidan: