Executive Search är det bästa sättet av rekrytera.

Vår vision är att bidra till en mer attraktiv arbetsplats. Vi brinner för att göra våra kunder mer framgångsrika genom att anställa rätt person på rätt plats. Vår långa erfarenhet i kombination med nytänkande samt att våga både ifrågasätta och utmana är en framgångnyckel för att nå bästa resultat.

Vi på Select Executive Search jobbar i team och i nära samarbete med våra kunder. Vi lär också känna våra kandidater väl under processens gång. Vi har ett genuint intresse av att lära känna alla människorna vi möter i våra uppdrag.

Vi finns här för dig som antingen önskar en helhetslösning inom Executive Search dvs en komplett rekryteringsprocess från start till mål eller för dig som vill sköta delar av rekryteringsprocessen själv. Kontakta oss så pratar vi bästa lösningen för dig!

Vi värderar transparens och kommunikation högt. Som kund följer du vårt arbete i ett av marknadens mest moderna rekryteringsverktyg. Vi jobbar strukturerat i en väletablerad process ofta i kombination med snygga och riktade annonser i sociala medier. Allt för att nå ut till många.

Att samarbeta med oss på Select ska vara enkelt, personligt och kännas tryggt.

Allt vi gör genomsyras av våra kärnvärden som vi kan sammanfatta i fyra P:n:

Personliga.
Professionella.
Pålitliga.
Pålästa.