Nära och personligt samarbete med hög transparens och tät kommunikation.

Vår vision är att bidra till en mer attraktiv arbetsplats. Vi brinner för att göra våra kunder mer framgångsrika genom att anställa rätt person på rätt plats. Vår långa erfarenhet i kombination med nytänkande samt att våga både ifrågasätta och utmana är en framgångnyckel för att nå bästa resultat.

Vi jobbar alltid i nära samarbete med våra kunder. Vi lär också känna våra  kandidater väl under processens gång – agerar bollplank. Vi har ett genuint intresse av att lära känna alla människorna vi möter i våra uppdrag.

Vi värderar transparens och kommunikation högt. Som kund följer du vårt arbete i ett av marknadens bästa rekryteringsverktyg. Vi jobbar strukturerat i en tydlig process ofta i kombination med snygga och riktade annonser i sociala medier. Allt för att nå ut till många.

Att samarbeta med oss på Select ska vara enkelt, personligt och kännas tryggt.

Allt vi gör genomsyras av våra kärnvärden som kan sammanfattas i fyra P:n:

Personliga.

Professionella.

Pålitliga.

Pålästa.