Employer Branding

2018-02-27

Många företag står inför en tuff kamp om kompetenta medarbetare. Vi ser att många av våra kunder har en stor utmaning i att attrahera och behålla talanger. Det är viktigt att bygga upp ett strategiskt förhållningssätt till medarbetarna.

Utmaningarna framöver är avsevärda. En stor grupp människor i ledande ställning ska under de närmaste åren ersättas, av en generation som inte vill jobba 60 timmar i veckan och få 1 miljon Eurobonus-poäng.

Vi jobbar mycket med att lyfta upp vissa frågor tillsammans med våra kunder. Det kan vara frågor som;

  • Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare?
  • Var hittar vi kompetensen?
  • Hur säkerställer vi samsyn kring mål, värderingar och kultur?
  • Hur identifierar vi de kompetenser som krävs för att blir framgångsrik i vår organisation?
  • Hur arbetar vi för att behålla och utveckla personal?

Ett råd är att ta tag i dessa frågor så snart som möjligt. Era konkurrenter har säkert redan börjat sitt arbete inom Talent Management!

Vi bollar gärna vidare med dig!

Dela sidan:

Tillbaka