Masters – MPA

Masters personlighetstest MPA är idag ett av marknadens mest använda och det är granskat av DNV, BPS och STP. Rekryteringar blir mer professionella med MPA, både affärsmässigt och etiskt. De bedriver verksamhet i hela Europa, deras tester finns på över 20 språk och omfattar normer för ett stort antal länder.

Med  MPA kan vi:
 • Hitta rätt personlighet för en specifik roll
 • Se kandidatens styrkor och utvecklingsområden i förhållande till rollen
 • Identifiera personligheter som bidrar till att företagets mål uppnås och företagets kultur stärks
 • Se vilka personliga egenskaper som är gemensamma för era framgångsrika medarbetare
 • Identifiera risker för konflikter i grupper
MPA innehåller:
 • 9 grundläggande egenskaper
 • 28 kompletterande egenskaper
 • 8 teamroller
 • Kravprofilsunderlag (Kriterier)
 • 22 olika formulärsspråk
 • Svensk norm om 32 652 personer
 • 18 olika normer
 • En mängd standardrapporter t ex kandidatspecifika intervjuguider och chefsrapporter